środa, 23 stycznia 2013

WIMANY

            
           "Silnym i twardym ma być korpus wimany, jakby był to wielki latający ptak z lekkiego materiału. Wewnątrz należy umieścić silnik rtęciowy, zaś pod nim podgrzewającą go żelazną aparaturę. Za pomocą siły ukrytej w rtęci, która wytwarza wirujący ciąg, siedzący wewnątrz człowiek może przemieszczać się po niebie na znaczne odległości. Wimana może wznosić się i opadać pionowo oraz wznosić się i opadać pod kątem. .."
            

              Stary indyjski rękopis Vymaanika-Shaastra  znaleziono w Indiach w 1918 roku , a po raz pierwszy fragmenty  tekstu opublikowano w 1943r. Było o tym głośno w Indiach , ale nie na Zachodzie . Rękopis stanowi  czterdziestą część zaginionego dzieła Maharishiego Bharadyadzha Yantra Saruasua (IV w. p.n.e), encyklopedii "Wszystko o maszynach",  opartej o jeszcze starsze źródła starożytnej indyjskiej wiedzy.


          Opracowania, cytaty, i choćby spis treści (który dalej przytoczę) można łatwo znaleźć w internecie, jednak trzeba mieć trochę pojęcia o historii, tej z zeszłego wieku, by połączyć fakty.
Wyprawy do Tybetu i Indii w początkach XIX wieku, mistycyzm w dużej mierze zaczerpnięty z dzieł starożytnych Indii, a przemieszany z mitologią Germańską - wszystko ma związek z pewną organizacją - domyślacie się pewnie z którą. Pochodzenie Ariów też ma tu znaczenie. Żyli oni w IIIw p.n.e, w zasadzie w czasie kiedy znane już było dzieło Maharishiego Bharadyadzha Yantra Saruasua.
Naziści pracowali nad Wunderwaffe czerpiąc ze starożytnej wiedzy, wraz z całą rzeszą najwybitniejszych naukowców.

Kto choś trochę interesuje się Indiami, i tamtejszą mitologią, świętymi księgami, zapewne nieraz trafił na opisy wehikułów, przemieszczania się między wyspami, opisami wszechświata , a także samej Ziemi na której żyjemy. Dla "nie naukowca" jak ja, opisy wręcz nieprawdopodobne, rzecz jasna wydają się być mniej racjonalne niż opisy specjalistów, profesorów i doktorów w dziedzinie astrologii i geologii.
W co wierzyć? Starożytne pisma opisują wszystko, w dziwaczny sposób, bo i nie da się fachowo przetłumaczyć czegoś , co mało kto już rozumie, z drugiej strony nauka, która wciąż się "uczy" i też nie wszystko mogę z niej zrozumieć, a już raczej nie sprawdzę osobiście.

Kiedy myślę o wnętrzu Ziemi, nauka podsuwa np. obraz z czerwonym jądrem Ziemi, ale z perspektywy poznanych opisów , obrazów ze starożytności, jawi się inny obraz, mianowicie Agharty, Shambali.


Podróże między planetami opisuje Śrimad Bhagavatam, nie było to problemem widocznie, skoro skala wszechświata mogła być opisana już w starożytności. Czy Naziści mogli w to wierzyć? To trochę tak jakby mieli wierzyć w to , że Ziemia byłaby płaska oparta na siedmiu krokodylach ;) A jednak, Hitler miał w swej biblioteczce Bhagavad Gitę i praktycznie brał ją ze sobą wszędzie. Był wegetarianinem, a ktoś kto chce wznieść się na wyższy poziom świadomości musi nim być, stąd kolejny mój "domysł" - może miał nadzieję że skorzysta z wehikułu?

Nie bedę może w to w tej chwili wnikać, bo ogólnie Naziści byli pewnie niebezpiecznie nawiedzeni...Teraz spis treści księgi o maszynach zwanych Wimanami, cały tekst był tłumaczomy na j.polski, być może jest osiagalny czasem na allegro.

WYMAANIKA SHAASTRA
Rozdział1
Wstęp:
Autor oddaje cześć Boskiej Istocie, która jest opisana w indyjskich "Vedach", a której przybytek jest możliwy do osiągnięcia przy pomocy maszyn vimana. We wstępie omawia się w sposób skrócony całe dzieło.

1 strofa - Definicja:
Opisywane maszyny są nazywane vimana, ponieważ latają tak szybko i wysoko jak ptaki.
1. Vimana jest to maszyna, która lata na niebie z prędkością porównywalną z ptakami.
2. Co się porusza na ziemi, w wodzie i w powietrzu swoją własną siłą jak ptak, nazywa się vimana.
3. Co lata w powietrzu z jednego miejsca no drugie, nazywa się vimana.
4. Co lata w powietrzu z jednej krainy do drugiej, z jednej wyspy no drugą - nazywa się vimana.


2 strofa - Pilotem jest ten, kto pozna tajemnicę:
Autor wylicza 32 tajemnice, które pilot musi poznać. Wszystkie mają związek z wojennym przeznaczeniem vimany i wydaje się, że bitwy powietrzne w starożytnych Indiach musiały być czymś normalnym, ba!- powszechnym ...
1. Jak tworzyć niezniszczalnymi latające maszyny.
2. Znajomość sił napędowych.
3. Znajomość budowy różnych latających maszyn.
4. Jak wykrywać i unikać niebezpieczne wiry powietrza, które mogą zagrozić samolotowi.
5. Jak spowodować niewidzialność samolotu w "ciemnym złożeniu" promieni słonecznych. Używało się tego w walkach powietrznych.
6. Jak wytwarzać maskowanie samolotu przy użyciu elektryczności i siły wiatru.
7. Jak uczynić niewidzialnym samolot wlatując do chmur.
8. Jak uszkodzić nieprzyjacielski samolot siłą pochodzącą z powietrza.
9. Spowodowanie widzialności wszystkiego przed samolotem z użyciem świetlnego promienia.
10.Jak złożyć skrzydła samolotu lecącego z pełną prędkością.
11.Jak rozłożyć skrzydła samolotu.
12.Jak przy pomocy dymu z oleju zmienić kształt samolotu no bardziej groźny.
13.Jak spowodować, by samolot przybierał kształty różnych niebezpiecznych zwierząt.
14.Jak spowodować, by vimana zdała się być pokryta kwiatami i ozdobami.
15.Jak wytwarzać żar słoneczny.
16.Jak zrobić w południe najgłębszą noc.
17.Jak wszystko zniszczyć.
18.Jak powodować czasową nieświadomość i nieczułość (u wrogich pilotów).
19.Jak przemierzać gwieździste niebo.
20.Jak wytwarzać ogłuszające gromy.
21. Jak chronić vimanę przed żarem różnych warstw atmosfery.
22.Jak kierować vimaną, by leciała falistym torem, jak wąż.
23.Jak wytworzyć falowanie o częstotliwości 4087 cykli/h, oby nieprzyjacielska vimana była wstrząśnięta i zniszczona wibracją.
24.Jak dokonywać akrobacji w przypadku zaatakowania vimany przez nieprzyjacielską maszynę.
25.Jak podsłuchiwać rozmowy prowadzone w obcych vimanach.
26.Jak uzyskać obraz wnętrza obcej vimany.
27.Jak obserwować przyrządowo to, co się dzieje na Ziemi.
28.Jak określić kierunek, z którego zmierza obca vimana.
29.Jak spowodować by vimana pływała po wodzie.
30.Jeszcze jeden sposób na to, by vimana wyglądała jak obłok.
31.Jak nie dać się obezwładnić przez obcą vimanę.
32.Jak zapalić vimanę nieprzyjacielowi.

3 strofa-Korytarze powietrzne i pięć obszarów:
W pięciu warstwach atmosfery jest 519.800 korytarzy powietrznych, które łączą siedem kontynentów. Dziś po katastrofie Atlantydy i Mu (Pacyfidii) pozostało ich tylko pięć. Warstwy atmosfery są osiągalne dla różnych typów viman. Różni autorzy podają różne rozłożenie tras (korytarzy) w atmosferze, a wysoka ich liczba wskazuje na znaczne natężenie ruchu lotniczego, dzięki czemu wynikła konieczność stworzenia kanałów czy korytarzy lotniczych.

4 strofa - Powietrzne wiry:
W tym miejscu opisuje się 5 typów powietrznych wirów i sposoby ich uniknięcia. Wiry stwarzały znaczne zagrożenie dla viman.

5 strofa - 31 części vimany:
Wymieniono wszystkie 31 części, z których składa się vimana (zob.rys. 1)

6 strofa - Ubiory:
Szczegółowo opisano ubiory pilotów vimany na wszystkie pory roku i materiały, z których je zrobiono.

7 strofa - Żywność:
Żywność jest także dostosowana do pór roku. Nie zezwala się spożywania mięsa, bowiem piloci rekrutują się z trzech klas braminów.(!)

8 strofa - Różne wpływy:
Opis przyjaznych i nieprzyjaznych sił, z którymi piloci powinni się liczyć.

9 strofa - Żywienie w viamanie:
Dokładnie opisano kiedy pilot ma spożywać posiłek.

10 strofa - Posiłki:
Posiłki są koncentratami.

11 strofa - Jak produkować koncentraty:
Koncentraty powinno wyrabiać się z wysokokalorycznych witaminizowanych produktów. Wyrabia się je z 16 rodzajów warzyw i 32 gatunków owoców + cały szereg związków chemicznych (pierwiastki śladowe albo mikro - i makroelementy oraz enzymy).

12 strofa - O trawie i ziołach:
Przepisy, jak z nieprzyswajalnych dla człowieka roślin zrobić pożywienie.

13 strofa - Metale do produkcji vimany:
Z trzech głównych metali można sporządzić 16 stopów pochłaniających ciepło. Do vimany używa się metali nieprzewodzących ciepło. Opis wydobycia, przerabiania i przystosowania metali do produkcji viman. Siły do produkcji (czyli energię) czerpano z... wnętrza Ziemi.!!!

14 strofa - Czyszczenie metali:
Opis procedur zmierzających do oczyszczenia metali, olejów i innych składników do produkcji viman.


Rozdział II
1 strofa - Wytworzenie izolacyjnego (termoizolacyjnego) metalu na wierzchni pancerz vimany.
2 strofa - Materiały kompozytowe:
Istniało aż 407 złożonych (kompozytowych) materiałów, które dzieliły się na 12 grup. Chodzi tu o stopy różnych mas plastycznych. Do mieszaniny różnych metali dodawano sole i organiczne związki chemiczne oraz inne składniki, których jeszcze nie zidentyfikowano. Otrzymywano lekkie a jednocześnie wytrzymałe materiały konstrukcyjne.
4 strofa - Piece hutnicze:
Według starożytnych mistrzów, istniały 532 rodzaje pieców hutniczych (!), które tworzyły system 7 grup po 76 typów. Metale do viman wytapiano w piecach 9 typu z 7 rodzaju.
5 strofa - Miechy:
Istniały także 532 rodzaje miechów, które podzielono na 8 grup. Do pieców wytapiających metal do viman używano miecha numer 16 z 8 grupy.
Rozdział III
1 strofa - O zwierciadłach i soczewkach:
Opisano tu optykę stosowaną w vimanach, a także ich wyrób. Wiele systemów (zwierciadeł) wykonano z materiałów kompozytowych i służyły one zawrówno do ochrony vimany przed wpływami zewnętrznymi, jak również do obserwacji otoczenia i niszczenia wrogich viman.
Rozdział IV
1-3 strofa - Siedem rodzajów energii:
Vimany używały 7 rodzajów energii, które wytwarzano w 7 rodzajach generatorów. Dzięki tym energiom vimany pokonywały grawitację Ziemi. Charakterystyki energii znajdują się w Tabeli 1. Puste miejsca w rubryce oznaczają brak danych, albo że nie udało się przełożyć sanskryckich zwrotów w sposób zadowalająco zrozumiały.

4 strofa - O energii:
7 sił, których używa vimana (inni autorzy piszą aż o 12!) umożliwia jej wykonywanie 32 rodzajów ruchów w powietrzu.

Rozdział V
1+2 strofa -Urządzenia mechaniczne:
W tym miejscu wymieniono wszystkie 32 główne mechanizmy viman.
Rozdział VI
1 Strofa - Trzy główne typy viman:
Poza typami viman tekst mówi o 4 poprzednich epokach w życiu Ziemi, które skończyły się planetarnymi katastrofami. Przegląd ich Czytelnik znajdzie w Tabeli II. Vimany były w użyciu w Drugiej Epoce.
2 strofa - W grupie "Mantrika" było 25 typów viman:
W różnych relacjach podaje się różne ilości typów viman, 25 w "Shanaka" i 32 w "Manibhadrakarika". Te rozbieżności wynikły skutkiem tego, że opisy te powstały w różnym czasie, przy czym ilość latających maszyn zwiększała się.
3 strofa - W grupie "Tantrika" było 56 typów viman:
Tu podano nazwy wszystkich 56 typów, bez bliższej charakterystyki.
4 strofa - W grupie "Shakuna" było 25 typów viman:
Wymieniono tu 25 sanskryckich nazw typów viman, bez bliższego opisu. Wszystkie miały jednakową budowę i możliwości manewru, a różniły się jedynie zastosowaniem.
5 strofa - Vimany z "Królewskiego metalu":
2 z tych viman w/w strofy zbudowano z "królewskiego metalu"- czyli stopu odpornego na wysokie temperatury. Znajduje się tu opis przyrządzania "królewskiego stopu", był to aliaż trzech metali w proporcji 3:8:2 do którego dodawano baraks i wszystko mieszało się w temperaturze 272°C. Istniały także inne proporcje metali, bowiem było aż 16 rodzajów "królewskiego metalu".

Rozdział VII
1 strofa -Vimana Shakuna:
Składała się z 28 części. [Rysunek 1] Wszystkie są nazwane i dodano do nich opis konstrukcji. Był to statek o trzech pokładach, który mógł nie tylko latać, ale poruszał się na kołach wysokich na 4,65m. Skrzydła były długie na 20m i składane wzdłuż kadłuba. (Zwraca uwagę podobieństwo konstrukcji skrzydeł Vimany Shakuny z Boeningem 733 Supersonic. Czyżby kolejne naśladownictwo.?- przyp. Red.)
2 strofa-Vimana Sundara:
Składała się ona z 8 głównych części i była napędzana silnikiem spalinowym oraz elektrycznością. Znajdują się tam opisy detali konstrukcyjnych i dane generatora prądu elektrycznego. Ta vimana mogła latać z prędkością 5760 km/h.
3 strofa - Vimana Rukma:
Była ona złotego koloru, a przed jej opisem znajduje się instrukcja, co zrobić, by metal - "królewski stop" tak się zafarbił. Pokład jej był długi na 300m, napędzana była ona elektrycznością i latała z prędkością 1000 km/h.
4 strofa-Vimana Tripura:
Maszyna o długości ponad 30m, składała się z trzech części i była napędzana słoneczną energią. Poruszała się w powietrzu, na i pod wodą oraz po ziemi. Następnie znajduje się tam dokładny opis wszystkich części podwozia, generatora i elektrycznego silnika.
Czy wierzyć w to wszystko.? Co można by dodać jeszcze na koniec.? Istnienie tego staroindyjskiego tekstu, swoiście pojętego encyklopedycznego poradnika...itd. wskazuje na to, że opisane w nim maszyny istniały rzeczywiście. Inaczej trudno było by sobie wyobrazić tak dokładne opisy, które nijak nie przystają do późniejszych wyobrażeń o boskich rydwanach z przełomu starożytności i średniowiecza. Nie da się tego inaczej ująć, jak tylko słowami tłumacza tego starożytnego dzielą, który pełen podziwu i szacunku napisał:
"Możemy powiedzieć, że w XX wieku były dwa znaczące wydarzenia: przywieziono na Ziemię kamień z Księżyca i wydano Vymaanikę-Shaastrę, dzieło z nieznanej Przeszłości. Jeżeli ją wnikliwie odczytamy, to może stać się ona kamieniem węgielnym Nowej Ery technologicznego rozwoju Ludzkości.

spis treści WYMAANIKA SHAASTRA- źródło: http://www.icpnet.pl/~bartekcis/st14.htm
Tego typu ciekawostek , obrazków , dużo jest w necie, wystarczy hasło wimana, czy vril. 
Na YT widziałam ciekawe filmy na ten temat , z czego wiekszość w innym języku, no i często sprowadza się temat do ufoków. W Indiach by się śmaili :) Jakie ufoki, toż to Bogowie .

Pozdrawiam


2 komentarze:

  1. Ciekawe. Zresztą o wimanach możemy również dowiedzieć się wiele ze słynnych Wed i Upaniszadów a także u nas bardziej bądź co bądź rozpowszechnionego poematu Mahabharata.
    W temacie zaś bardziej nam bliskim, polecam przyjrzeć się pracom dr J.Pająka http://totalizm.20fr.com/ufo_proof_pl.htm

    OdpowiedzUsuń
  2. W Bhagavad-gicie jest mowa o świętej wojnie, opisy przygotowań i przekonania o jej słuszności wykorzystali Naziści. Uznali że ten, kto wymyślił /hinduizm był geniuszem, W ten sposób system użyty w Indiach pomógł w budowaniu religii nazistowskiej . Opis samej wojny sprzed 5000lat sugeruje , że użyte zostały vimany , a nawet coś w stylu bomb atomowych. Ale wiedza niemców to nie tylko hinduizm, to również buddyzm, oraz zen. Modne to było i wtedy i teraz.

    OdpowiedzUsuń